Krikščionės Rytų Euro

2003 Lapkričio 06 įkėlė Kęstas | Informacija.

Bendruomenės į moterų vyravimą nereaguoja niekaip

Praha. Daug vienišų moterų Vidurio ir Rytų Europos bendruomenėse jaučiausi nuskriaustos likimo, nes negali susirasti partnerio. Kaip teigia teologė iš Lietuvos Lina Andronovienė, beveik visur yra moterų persvara. Bendruomenės tokių bėdų nelaiko rimtomis ir toliau propaguoja laimingos santuokos kaip geriausios gyvenimo formos įvaizdį. Kaip Prahos tarptautinio baptistų teologijos seminaro išleistoje studijoje „Nesavanoriškai ar savanoriškai suvaržyti — vienišų žmonių gyvenimas baptistų bendruomenėse pokomunistinėje Europoje“ rašo ši doktorantė, daugelį vienišų žmonių dėl to apima tikėjimo abejonės. Moterys labiau atviros krikščioniškosioms tiesoms nei vyrai. Tai pastebima benduomenėse. Štai tarp maždaug šimto baptistų bendruomenės narių Petrice (Bulgarija) yra tik dešimt vyrų. Tarp visų tos šalies baptistų moterys sudaro 75 nuošimčius vienišų žmonių nuo 16 iki 28 metų. Tačiau, kaip sakoma studijoje, nors visur dominuoja moterys, apie šeimos nesukūrusio žmogaus gyvenimą neužsimenama nei pamoksluose, nei evangelikų literatūroje. Niekur neprieštaraujama tokiems teiginiams kaip „Kiekvienam žmogui Dievo skirta surasti savo Adomą arba savo Ievą“. „Tačiau kodėl dingo tiek daug Adomų“, — klausia Andronovienė.

Burtis į bendrijas
Į savo seksualinius ir emocinius troškimus vienišos moterys tegauna atsakymą, jog jos turi melstis ir laukti santuokos. Dabar dar pridedama, kad Dievui vienišos moterys gali pasitarnauti visai kitaip, nei ištekėjusios. Tokioje situacijoje kabinimąsi į šeimos idealą straipsnio autorė laiko „stabmeldystės“ forma. Jei moterys ieško vyro ne bendruomenėje, ją joms dažniausiai tenka palikti. Santuoka su nekrikščioniu netoleruojama. Gana dažnai tokios moterys po kelerių metų grįžta — būdamos išsiskyrusios ir vienišos motinos. Andronovienė siūlo alternatyvų gyvenimo būdą, kuriame vienišos moterys rastų saugumą, bendravimą ir bendrumą. Gyvenimo bendrijos, į kurias įeitų susituokusios poros ir vieniši žmonės, galėtų tapti vidinio ir išorinio nusiraminimo vieta. (2003-10-29)

„idea“

Žymos: , ,

Nekomentuotina