2002 Gruodžio 12 įkėlė admin | Istorija.

įvyko ataskaitinis „Punios ainių“ susirinkimas. Pranešimus skaitė: J.Krušinys (kas padaryta ir ką žada), B.Šarkelienė pavadavo finansus tvarkančią Ūselienę (kur pasidėjo ir kam buvo panaudoti pinigai „iki centų“), „Punelės“ redaktorius A.Šarkelė apie laikraštėlio leidybos sunkumus, aptarti skyrių vadovai ir kas nuveikta visų puniškių gerovei. Dalyvavo apie pusė visų NVO narių, kas rodo jų požiūrį ir veiklumą. Visi po truputį juda, o tai jau yra daug. Buvo užsiminta apie reikalingumą dalyvauti artėjančiuose rinkimuose, nes valdžia yra tokia, kokios nusipelnėme. Svarbiausia – dalyvauti.

Žymos:

Nekomentuotina