Pasibaigė “Ekologiškiausiai tvarkomos sodybos 2005″ konkursas

2005 Spalio 04 įkėlė Virgis | Informacija.

Alytaus rajono savivaldybės konkurse “Ekologiškiausiai tvarkoma kaimo sodyba 2005“ dalyvavo daugiau nei 30 rajono miestelių, kaimų ir vienkiemių sodybų savininkų. Vertinimo komisija, vadovaujama rajono vicemero Aurimo Truncės, nugalėtoja pripažino Bronės ir Alekso Mocevičių iš Punios seniūnijos kaimo sodybą. Kitiems konkurso dalyviams įteikti komisijos padėkos raštai.

Padėkos raštais nutarta apdovanoti –
Alytaus seniūnijos gyventojus: Romą Barauską; Gintarą Kvederavičių; Virgių Pranckevičių; Romą Marcinkevičių; Rimą ir Algį Naruševičius; Ramutę ir Julių Vokietaičius; Alę ir Antaną Rusinus.
Krokialaukio seniūnijos gyventojus: Janiną Bielevičienę; Birutę ir Stasį Leonavičius; Jadvygą ir Juozą Gudaičius; Vilę ir Vidmantą Navickus; Birutę ir Ramutį Launikonius.
Miroslavo seniūnijos gyventojus: Aldoną Karaškevičienę; Danutę Barštienę; Stasę Kašelionienę.
Danutę ir Albiną Plauskus iš Butrimonių seniūnijos.
Nemunaičio seniūnijos gyventojus: Vygantą Milerį; Algirdą Ciūnį; Ireną Vanagienę; Rimantą Avičienį.
Marę Keršienę iš Daugų seniūnijos.
Virgaudą Laurinaitį iš Raitininkų seniūnijos.
Simno seniūnijos gyventojus: Gintautą ir Angelę Radžiukynus; Oną ir Sigitą Janavičius; Gintą ir Liną Čepulius; Kazimierą ir Jūratę Miežutavičius; Aldoną ir Albiną Jonynus.
Punios seniūnijos gyventojus: Nastutę ir Vincą Virbickus; Liną ir Ramūną Rutkauskus; Elvyrą ir Vytautą Janynus; Zitą ir Joną Klizus.

Žymos: ,

Vienas komentaras “Pasibaigė “Ekologiškiausiai tvarkomos sodybos 2005″ konkursas”

  1. Vytautas rašo:

    Sveikinam puniskius.