Rajono bendrajame plane skirtumų tarp seniūnijų centrų nebus

2006 Birželio 28 įkėlė Virgis | Informacija.

Keturiems seniūnijų centrams siūlytos žemesnės kategorijos
Vakar Alytaus rajono savivaldybės taryba svarstė rajono teritorijos bendrojo plano erdvinę koncepciją, kurioje numatyta suteikti kategorijas rajono miestams ir stambioms gyvenvietėms, tiksliau – seniūnijų centrams.
Nuo suteiktų kategorijų priklauso seniūnijų plėtra, skiriamos investicijos, bendruomenių teikiamų programų finansavimas ir kita finansinė parama. Aukštesnės kategorijos gyvenvietės arba seniūnijų centrai gali tikėtis didesnės paramos.
Vadovaujantis rajono teritorijos bendrojo plano rengėjų – Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovų – pasiūlymu, a kategorija suteikiama didiesiems šalies miestams, pavyzdžiui, Alytui, b kategorija – tokiems miestams kaip Daugai ir Simnas, c kategorija – Butrimonims, Krokialaukiui, Miroslavui, Makniūnams, d kategorija – Alovei, Nemunaičiui, Pivašiūnams ir Puniai, prie e kategorijos priskiriami visi maži rajono kaimai.
Iš 11-os rajono seniūnijų centrų, remiantis rengėjų pasiūlymu, 7-i patenka į aukštesnes kategorijas. Tad Alovės, Nemunaičio, Pivašiūnų ir Punios seniūnijų vadovai ne veltui kreipėsi į rajono savivaldybės tarybą prašydami, svarstant rajono teritorijos bendrojo plano erdvinę koncepciją, jų vadovaujamų seniūnijų centrus iš d kategorijos perkelti į aukštesnę – c kategoriją. To pageidauja ir minėtų gyvenviečių bendruomenės.
Politikų mintys kitokios nei plano rengėjų
Vakar vykusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje tarybos narė Anelė Auruškevičienė Tėvynės sąjungos atstovų taryboje vardu pateikė siūlymą nedaryti skirtumų tarp seniūnijų centrų ir 4-is seniūnijų centrus iš d kategorijos perkelti į c kategoriją, antraip šių seniūnijų padėtis būtų pabloginta.
Socialdemokratų atstovas tarybos narys Aloyzas Jaciunskas taip pat pasisakė už kategorijų suvienodinimą seniūnijų centrams.
Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorė Marija Burinskienė tvirtino, kad tarybos valia yra apsispręsti dėl kategorijų šiems centrams. Bet, jos nuomone, sprendimas jas suvienodinti neracionalus.
Dauguma tarybos narių buvo už tai, kad d kategorijos seniūnijų centrų rajone neliktų.
Rajono teritorijos bendrasis planas taryboje turi būti patvirtintas metų pabaigoje. Alytaus rajono, Kalvarijos savivaldybės ir Punsko valsčiaus Lenkijoje teritorijų planai rengiami iš PHARE 2002 BAS programos gavus finansavimą projektui “Pietų Lietuvos regionų ir Šiaurės rytų Lenkijos regionų bendradarbiavimo stiprinimas”. Viso projekto vertė – daugiau kaip 1 mln. litų. Iš minėtos programos gauta apie 780 tūkst. litų. Didžioji dalis šių lėšų atiteko Alytaus rajono savivaldybei. Ji iš savo biudžeto prisidėjo daugiau kaip 200 tūkst. litų.
Alytaus rajono savivaldybė yra pirmoji Lietuvos savivaldybė, panaudojusi PHARE pinigus bendrajam teritorijos planui rengti.

Žymos: , ,

2 komentarai(ų) “Rajono bendrajame plane skirtumų tarp seniūnijų centrų nebus”

  1. Povilas rašo:

    Sveikinimai Punios bendruomenei. :)

  2. :) rašo:

    p.Marija darbą jau atliko ir panaudojo skirtus pinigus. Dadirbinėti niekas nenori!