Bendruomenės gimimas

2002 Liepos 12 įkėlė admin | Miestelis.

(Beveik istorinis pasakojimas)

      Ėjo beviltiški 2001 metai. Buvo šaltas, debesuotas ir nykus pavasaris. Jau seniai niekas nieko nelaukė, bet kovo 27 d. susirinko žmonės. Netikėta, keista, neįprasta, bet – faktas. Ir taip jau atsitiko, kad Punios seniūnui G.Laukaičiui ir Alytaus vicemerui A. Jusiui kilo mintis įkurti nevyriausybinę organizaciją, kuri burtų puniškius bendram Dievo, Lietuvos ir Punios labui. Nespėjo nusigiedryti dangus už lango, o L.Žūsinienė, A.Šarkelė, V.Bučius, P.Džervus, J. Kaškonienė, J.Bartkevičienė, J.Krušinys jau susibūrė į iniciatyvinę grupę, kuri ir buvo įpareigota paruošti įstatus. Tų iškilių žmonių grupės pirmininku buvo išrinktas V.Bučius. Įstatai gimė greitai ir pasiekė Alytaus rajono savivaldybės valdybą.

      Punia pasodino bulves, nupjovė atolą, valgė ir koncervavo braškes, vežė šieną, o Alytaus pusėje – tyla. Tik vakarais kažkur toli padangėj žybsėdavo žaibų kardai, skambėjo užkimęs griausmo atgarsis.

      Nušienavus bulvienojus atėjo atsakas, kad: 2001m rugsėjo 12 d. Sprendimu Nr. 99 buvo įregistruota Punios kaimo visuomeninė organizacija “Punios Ainiai”. Niekas neskubėjo patikėti ir Punia apdairiai laukė dar iki lapkričio 22d. Taip belaukiant buvo nukastos bulvės, į rūsius suvežtos kitos rudens gėrybės. Tuo metu ir įvyko susirinkimas, kuriame buvo išrinkta valdyba, taryba ir septynios veiklos sekcijos. Valdybos ir tarybos pirmininku tapo J.Krušinys. Tada visi patikėjo, kad bendruomenė įkurta. Ir kiekvienas puniškis dabar galės žiūrėti tiesiai į akis bet kurios Lietuvos gyvenvietės bendrijos atstovui.

      Taip prasidėjo nauja Punios gyvavimo era.

Metraštininkas Danielius Vilnensis

2002 metuose.

Nekomentuotina