Įrašai pažymėti ‘Proza’

IŠVERSTAS IŠ KLUMPIŲ

2005 Spalio 11 įkėlė Virgis | 1 komentaras | Galerija

Anupras gulėjo mamalės priešininkėje rankas užmetęs už galvos ir spoksojo pro langelį į saulėlydžio pazarus. Dangus buvo kruvinai raudonas, o tatai pranašavo rytoj būsiant vėjuotą dieną. Laužtoji koja, įtverta į lazdyno kartis, tysojo palei sieną kaip koks

... toliau »

Žymos: , ,

LIŪDNAS PAVASARIS

2005 Spalio 11 įkėlė Virgis | 1 komentaras | Galerija

Sunki buvo toji 1813 metų žiema. Sausyje palaidojo Steponą, Jono brolį. Marijona dėkojo Dievui, kad giltinėlė šią žiemą aplenkė jų pirkią. Būsimasis vaikelis beldėsi po širdim. Ant krosnies per dieną krebždėdavo Juozukas su Magduka. Mariutė, vyresnioji,

... toliau »

Žymos: ,

KAI DAR NEUŽMIRŠTA

2005 Spalio 11 įkėlė Virgis | Komentarai išjungti | Galerija

Anė per miegus išgirdo durų trinktelėjimą, po to sunkius, netvirtus žingsnius virtuvėje. Tą garsą ji atskirdavo neapsirikdama: Jonas parėjo girtas — kaip visada. Įtempusi ausis, ji klausėsi, ar vienas? Lyg ir kalbasi. Bet jis pats su savimi gali kalbėtis:

... toliau »

Žymos: ,

Dėkojimas arba padėkos laiškas

2005 Vasario 25 įkėlė Knygnešys | 10 komentarai(ų) | Galerija

Dedikuoju visiems, kas moka skaityti ir sugeba siek tiek blaiviai mąstyti. Autorius.

Dėmesio – išreikštos mintys gali neatitikti jūsų pasaulėžiūros, susinervyjus išjungti ir pamiršti apie šį laišką!

Pradžioje noriu padėkoti tėvams už galimybe gyventi,

... toliau »

Žymos: ,