Įrašai pažymėti ‘Teklė Džervienė’

IŠVERSTAS IŠ KLUMPIŲ

2005 Spalio 11 įkėlė Virgis | 1 komentaras | Galerija

Anupras gulėjo mamalės priešininkėje rankas užmetęs už galvos ir spoksojo pro langelį į saulėlydžio pazarus. Dangus buvo kruvinai raudonas, o tatai pranašavo rytoj būsiant vėjuotą dieną. Laužtoji koja, įtverta į lazdyno kartis, tysojo palei sieną kaip koks

... toliau »

Žymos: , ,

LIŪDNAS PAVASARIS

2005 Spalio 11 įkėlė Virgis | 1 komentaras | Galerija

Sunki buvo toji 1813 metų žiema. Sausyje palaidojo Steponą, Jono brolį. Marijona dėkojo Dievui, kad giltinėlė šią žiemą aplenkė jų pirkią. Būsimasis vaikelis beldėsi po širdim. Ant krosnies per dieną krebždėdavo Juozukas su Magduka. Mariutė, vyresnioji,

... toliau »

Žymos: ,

KAI DAR NEUŽMIRŠTA

2005 Spalio 11 įkėlė Virgis | Komentarai išjungti | Galerija

Anė per miegus išgirdo durų trinktelėjimą, po to sunkius, netvirtus žingsnius virtuvėje. Tą garsą ji atskirdavo neapsirikdama: Jonas parėjo girtas — kaip visada. Įtempusi ausis, ji klausėsi, ar vienas? Lyg ir kalbasi. Bet jis pats su savimi gali kalbėtis:

... toliau »

Žymos: ,

Erdvė virš mūsų namų

2003 Birželio 20 įkėlė admin | 3 komentarai(ų) | Nuomonė

Trumpos vasaros naktys netrukdavo prabėgti jauniems, besilinksminantiems Smilinskų ir Mocevičių kiemuose. Tik auštant išsiskirstydavo šokėjai. Vaikinų būrys, priėjęs Punios kryžkelę, užtraukdavo dainą. Ji sklisdavo po aušrojančia padange, kilo aukštyn,

... toliau »

Žymos: ,